Nettbutikk som ble laget av BGWeb. Nettbutikk løsning basert på Prestashop.
Her har vi brukt et mer avansert fraktsystem p.g.a. store vekt forskjeller.

www.onkelb.no