Start e-post programmet
Fra menyen på toppen av programmet velger du Verktøy >> Epostkontoer. I nyere e-post lesere velges dette under Fil.
Dette kan variere noe.
For å legge til en ny konto krysser du av for

Legg til ny epostkonto og trykk neste. Velg så POP3 eller IMAP og klikk Neste.

Velg Manuelt oppsett.

Ønsker du at din e-post skal lagres i serveren velger du IMAP.

Sikker SSL/TLS Instillinger (Anbefalt)
Fyll så inn navn og epostadresse.

Server for innkomende epost: mail.dittdomenenavn.no
IMAP Port: 993
POP3 Port: 995

HUSK! Bytt ut med ditt domenenavn!
mail.dittdomenenavn.no
HUSK! Bytt ut med ditt domenenavn!

Server for utgående epost(SMTP) : mail.dittdomenenavn.no
SMTP Port: 465
HUSK! Bytt ut med ditt domenenavn!
Kryss av for server krever godkjenning, bruk samme innstillinger som server for innkommende e-post Beskrivelsen kan nok variere noe, men i hovedtrekk er dette oppskriften.