Ja det er fullt mulig å gjøre dette selv, det anbefales ikke.
Har du god kunnskap i faget, og vet hvordan DNS fungerer så vil det ikke være noe problem.

DNS (Dynamic Name System) er komplisert hvor selv den mest drevne kan gjøre feil.

Andre navn på dette kan være:
Domain Name System eller Domene navn system.