Tryggere for alle som ferdes på internet.
Raskere ytelse.
Bedre rangering på Google.

For å nevne noe.