Forkortelsen CHMOD står for Change Mode, du kan bruke chmod til å endre filrettigheter for filer eller kataloger.
chmod er et dataprogram som brukes til å endre fil eller mappe rettigheter i et Unix-filsystem.

Tall verdien som f.eks. «644» står for eier av fil, gruppe og rettighetene til alle.