BGWeb har produsert en søkemotor (BuskerudPortalen), mest for Norge.

Denne er basert på Joomla struktur.