spotifyspam

Nye metoder å ramme uskyldige med å be om personlig informasjon.

 

Får du e-post som dette, ikke oppgi noe form for informasjon!

Ingen seriøs aktør vil be om informasjon som dette.

Slett e-posten og ikke tenke mer på det.